takot ka ba sa dilim?
fantasy/horror

tatsulok

bold/drama

babaeng putik

suspense/bold

pusong mamon

comedy gay love story

bilangin ang mga bituin sa langit

drama